تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

چک لیست ممیزی IATF 16949:2016شناسه محصول: 876239
موجود

چک لیست ممیزی IATF 16949:2016

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 125000تومان

برچسب ها :

چک لیست ممیزی IATF 16949:2016

چک لیست ممیزی  IATF 16949:2016

چك ليست استاندارد   IATF 16949:2016

به زبان فارسي شامل:

750 نكته اساسي در مميزي و استقرار اثربخش استاندارد  IATF 16949:2016

چک لیست کامل جهت راهنماي مميزين داخلي و خارجي  

چک لیست 66 صفحه ای فايل word با قابليت ويرايش 

تخفيف ويژه در خريد بسته هاي بعدي 

تخفيف ويژه در عارضه يابي سازمان از طريق مشاوران اين سايت

تخفيف ويژه در آموزش الزامات سيستم هاي مديريتي 


نظام آراستگي (5s)شناسه محصول: 679693
موجود

نظام آراستگي (5s)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 96000تومان

برچسب ها :

نظام آراستگي (5s)

نظام آراستگي (5s)

اين محصول به صورت پكيجي از دستورالعمل ها ،فرم ها و چك ليستهاي نظام آراستگي  كه شامل :

دستورالعمل نظام آراستگي تولید مواد شيميايي در كارخانه 

دستورالعمل نظام آراستگي تعميرات و نگهداري

دستورالعمل نظام آراستگي پشتيباني و خدمات عمومي

دستورالعمل نظام آراستگي ساختمان اداري

دستورالعمل نظام آراستگي انبار

چک لیست پياده سازي نظام آراستگي ( به تفكيك هر دستورالعمل)

ليست محتويات كمدها

برنامه زمانبندي اجراي نظام آراستگي( به تفكيك هر دستورالعمل)

طرح استاندارد پیاده سازی نظام آراستگی

ليست اقلام موجود در واحد

گزارش ماهيانه نمایندگان نظام آراستگي

گزارش ماهيانه ارزياب نظام آراستگي

 مي باشد كه در نسخه word و pdf  ارائه شده است. 

در صورت نياز به مشاوره  جهت پياده سازي و يا همكاري در پياده سازي مي توانيد با شماره هاي موجود در دستورالعمل تماس حاصل فرماييد.


نظام آراستگي (5s)- در ساختمان اداريشناسه محصول: 679451
موجود

نظام آراستگي (5s)- در ساختمان اداري

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

نظام آراستگي (5s)- در ساختمان اداري

نظام آراستگي (5s)- در ساختمان اداري

اين محصول به صورت پكيجي از دستورالعمل  ،فرم ها و چك ليستهاي نظام آراستگي  كه شامل :

دستورالعمل نظام آراستگي ساختمان اداري

چک لیست پياده سازي نظام آراستگي 

ليست محتويات كمدها

برنامه زمانبندي اجراي نظام آراستگي

طرح استاندارد پیاده سازی نظام آراستگی

ليست اقلام موجود در واحد

گزارش ماهيانه نمایندگان نظام آراستگي

گزارش ماهيانه ارزياب نظام آراستگي

 مي باشد كه در نسخه word و pdf  ارائه شده است. 

در صورت نياز به مشاوره  جهت پياده سازي و يا همكاري در پياده سازي مي توانيد با شماره هاي موجود در دستورالعمل تماس حاصل فرماييد.


نظام آراستگي (5s) در واحد توليد در كارخانهشناسه محصول: 679440
موجود

نظام آراستگي (5s) در واحد توليد در كارخانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

نظام آراستگي (5s) در واحد توليد در كارخانه

نظام آراستگي (5s) در واحد توليد در كارخانه

اين محصول به صورت پكيجي از دستورالعمل  ،فرم ها و چك ليستهاي نظام آراستگي  كه شامل :

دستورالعمل نظام آراستگي تولید

چک لیست پياده سازي نظام آراستگي 

ليست محتويات كمدها

برنامه زمانبندي اجراي نظام آراستگي

طرح استاندارد پیاده سازی نظام آراستگی

ليست اقلام موجود در واحد

گزارش ماهيانه نمایندگان نظام آراستگي

گزارش ماهيانه ارزياب نظام آراستگي

 مي باشد كه در نسخه word و pdf  ارائه شده است. 

در صورت نياز به مشاوره  جهت پياده سازي و يا همكاري در پياده سازي مي توانيد با شماره هاي موجود در دستورالعمل تماس حاصل فرماييد.


نظام آراستگي (5s) در واحد نت (نگهداري و تعميرات) در كارخانهشناسه محصول: 679442
موجود

نظام آراستگي (5s) در واحد نت (نگهداري و تعميرات) در كارخانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

نظام آراستگي (5s) در واحد نت (نگهداري و تعميرات) در كارخانه

نظام آراستگي (5s) در واحد نت (نگهداري و تعميرات) در كارخانه

اين محصول به صورت پكيجي از دستورالعمل ها ،فرم ها و چك ليستهاي نظام آراستگي  كه شامل :

دستورالعمل نظام آراستگي تعميرات و نگهداري

چک لیست پياده سازي نظام آراستگي 

ليست محتويات كمدها

برنامه زمانبندي اجراي نظام آراستگي

طرح استاندارد پیاده سازی نظام آراستگی

ليست اقلام موجود در واحد

گزارش ماهيانه نمایندگان نظام آراستگي

گزارش ماهيانه ارزياب نظام آراستگي

 مي باشد كه در نسخه word و pdf  ارائه شده است. 

در صورت نياز به مشاوره  جهت پياده سازي و يا همكاري در پياده سازي مي توانيد با شماره هاي موجود در دستورالعمل تماس حاصل فرماييد.


نظام آراستگي (5s) در واحد انبار كارخانهشناسه محصول: 679444
موجود

نظام آراستگي (5s) در واحد انبار كارخانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

نظام آراستگي (5s) در واحد انبار كارخانه

نظام آراستگي (5s) در واحد انبار كارخانه

اين محصول به صورت پكيجي از دستورالعمل ،فرم ها و چك ليستهاي نظام آراستگي  كه شامل :

دستورالعمل نظام آراستگي انبار

چک لیست پياده سازي نظام آراستگي 

ليست محتويات كمدها

برنامه زمانبندي اجراي نظام آراستگي

طرح استاندارد پیاده سازی نظام آراستگی

ليست اقلام موجود در واحد

گزارش ماهيانه نمایندگان نظام آراستگي

گزارش ماهيانه ارزياب نظام آراستگي

 مي باشد كه در نسخه word و pdf  ارائه شده است. 

در صورت نياز به مشاوره  جهت پياده سازي و يا همكاري در پياده سازي مي توانيد با شماره هاي موجود در دستورالعمل تماس حاصل فرماييد.


نظام آراستگي (5s) در واحد پشتيباني و خدمات عمومي كارخانهشناسه محصول: 679449
موجود

نظام آراستگي (5s) در واحد پشتيباني و خدمات عمومي كارخانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

نظام آراستگي (5s) در واحد پشتيباني و خدمات عمومي كارخانه

نظام آراستگي (5s) در واحد پشتيباني و خدمات عمومي كارخانه

اين محصول به صورت پكيجي از دستورالعمل ،فرم ها و چك ليستهاي نظام آراستگي  كه شامل :

دستورالعمل نظام آراستگي پشتيباني و خدمات عمومي

چک لیست پياده سازي نظام آراستگي 

ليست محتويات كمدها

برنامه زمانبندي اجراي نظام آراستگي

طرح استاندارد پیاده سازی نظام آراستگی

ليست اقلام موجود در واحد

گزارش ماهيانه نمایندگان نظام آراستگي

گزارش ماهيانه ارزياب نظام آراستگي

 مي باشد كه در نسخه word و pdf  ارائه شده است. 

در صورت نياز به مشاوره  جهت پياده سازي و يا همكاري در پياده سازي مي توانيد با شماره هاي موجود در دستورالعمل تماس حاصل فرماييد.


چك ليست مميزي 9001:2015 ISOشناسه محصول: 526361
موجود

چك ليست مميزي 9001:2015 ISO

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 46000تومان

برچسب ها :

چك ليست مميزي 9001:2015 ISO

چك ليست مميزي   9001:2015 ISO

چك ليست كامل استاندارد 9001:2015 ISO

به زبان فارسي شامل:

360 نكته اساسي در مميزي و استقرار اثربخش استاندارد 9001:2015 ISO

راهنماي مميزين داخلي و خارجي  

26 صفحه فايل word با قابليت ويرايش 

تخفيف ويژه در خريد بسته هاي بعدي 

تخفيف ويژه در عارضه يابي سازمان از طريق مشاوران اين سايت

تخفيف ويژه در آموزش الزامات سيستم هاي مديريتي 


1
logo-samandehi